Stowarzyszenie Oświatowców Polskich
 

ESVA

 

Strona Główna
Cele stowarzyszenia
Oddziały Stowarzyszenia
Uczelnie
Szkoły i ośrodki kształcenia zawodowego
Wydawnictwa
English Version
To Make up Arrears
of Lifelong Learning
ESVA
- czym jest ESVA?
- raport ze spotkania IESVA 22-24.08.2004
- zdjęcia


czym jest ESVA?

ESVA to skrót od Europejskiego Sympozjum Stowarzyszeń Pozarządowych (European Symposium on Voluntary Associations). ESVA zrzesza naukowców, praktyków i inne osoby związane lub zainteresowane rolą stowarzyszeń pozarządowych w edukacji. Powstała z inicjatywy węgiersko-holenderskiej w latach 80-tych XX wieku. Pierwsze sympozjum odbyło się w roku 1984. W kolejnych latach sympozja zaczęły przyciągać uwagę przedstawicieli innych krajów i obecnie ESVA zrzesza niemal wszystkie kraje europejskie oraz kilka pozaeuropejskich.www.nepfoiskola.hu


raport ze spotkania IESVA 22-24.08.2004

W dniach 20-22 sierpnia 2004 roku w Balatanszepezd (na Węgrzech - nad Balatonem) odbyło się kolejne zebranie Zarządu Międzynarodowego Europejskiego Sympozjum Stowarzyszeń Pozarządowych (IESVA - International ESVA). Od 3 lat dr Przemysław Gworys (jako przedstawiciel Stowarzyszenia Oświatowców Polskich) jest jednym z członków Zarządu IESVA. Wśród 14 punktów programu poniżej przedstawiono najważniejsze uwagi, wnioski i decyzje, które podjęto na spotkaniu w Balatonszepezd. Swoją rezygnację ze stanowiska Przewodniczącego Zarządu IESVA złożył jej dotychczasowy wieloletni działacz i współtwórca - pan prof. József Katus. Decyzję uzasadnił planowanym odejściem na emeryturę i brakiem możliwości wypełniania dotychczasowych zadań z powodu rezygnacji z pracy na Uniwersytecie w Leiden. Nowym Przewodniczącym jednogłośnie został wybrany pan dr Chris Grönholm - również od wielu lat związany z ESVA. Zarząd zatwierdził swój skład, który nieznacznie różni się od poprzedniego. Aktualnie członkami Zarządu są:
Chris Grönholm - przewodniczący (SFV - Svenska Folkskolans Vänner Association - Finlandia)
Janos Toth - wiceprzewodniczący (przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji Dorosłych - Węgry)
członkowie:
Marta Mihalyfi (Zrzeszenie Węgierskich Wyższych Szkół Ludowych - Węgry)
Hans Christian Drescher (ESVA - Dania) - zastąpił dotychczasową przewodniczącą ESVA w Danii - Anne Torp
József Katus (emerytowany profesor - Uniwersytet w Leiden - Holandia)
Przemysław Gworys (Stowarzyszenie Oświatowców Polskich - Polska).

Nowy przewodniczący zwrócił uwagę na konieczność rozwoju działalności naukowej. Na dni 8-11 września 2005 roku zaplanowano kolejną Konferencję ESVA połączoną z X Konferencją poświęconą Historii Edukacji Dorosłych (the 10th International Conference on the History of Adult Education), która odbędzie się w Helsinkach. Organizacją Konferencji zajmie się tamtejsze SFV. Niestety - planowana na rok 2004 Konferencja ESVA (również w Helsinkach) nie doszła do skutku z przyczyn organizacyjnych. Zwrócono również uwagę na rolę i konieczność dalszego rozwoju głównego czasopisma Sympozjum - ESVA News. Jak co roku IESVA wyznacza do przyznania nagrody (Comenius Award) osobę o szczególnych zasługach dla edukacji dorosłych - wysunięto propozycję uhonorowania pana profesora Toma Schullera. Zarząd przyjął także raport finansowy przedstawiony przez odchodzącego przewodniczącego. Na koniec zebrania dr Chris Grönholm podziękował wszystkim za przybycie i życzył dalszej udanej pracy i współpracy.

SOP