Stowarzyszenie Oświatowców Polskich
 

Szkoły Wyższe SOP

 

Strona Główna
Cele stowarzyszenia
Oddziały Stowarzyszenia
Uczelnie
Szkoły i ośrodki kształcenia zawodowego
Wydawnictwa
English Version
To Make up Arrears
of Lifelong Learning
ESVA
SZKOŁY WYŻSZE SOP

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
ul. Ogrodowa 47
42-200 Częstochowa
tel./fax 0-34 36-11-857
e-mail: wshit@wshit.edu.pl
www: www.wshit.edu.pl

Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania
ul. Sienkiewicza 9,
90-113 Łódź
tel. (42) 664 66 66, fax. (42) 636 55 32
e-mail: uczelnia@swspiz.pl
www: www.swspiz.pl


Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus
ul.Inowrocławska 56
53-648 Wrocław
tel. 0- 71 355-20-62
fax 0-71 359-10-44
e-mail:
Dziekanat e-mail: dziekanat@wsiz.wroc.pl
Rektorat e-mail: rektorat@wsiz.wroc.pl
www: www.wsiz.wroc.pl

 

SOP